Quarq

Polarizarea luminii

Lumina este emisă de diferite surse cum ar fi Soarele sau becurile. Procesul de emisie al undelor electromagnetice este rezultatul dezexcitării atomilor care se află în stări cu energie mare, instabile, care revin în stări cu energie mică numite şi stări fundamentale. Atomii se comportă ca nişte oscilatori microscopici care emit lumină. Procesul de emisie este unul aleator, o sursă de lumină fiind compusă din foarte mulţi asemenea oscilatori. Prin urmare direcţia după care oscilează câmpul electric şi respectiv câmpul magnetic este una aleatoare. Acest tip de lumină se numeşte naturală sau nepolarizată. Senzaţia de lumină este produsă în ochi de către componenta câmp electric a undei electromagnetice. Din acest motiv câmpul electric se mai numeşte şi vector luminos. Ne vom referi în continuare simplicat la unda electromagnetică reprezentând doar oscilaţiile câmpului electric.

P
P

Dacă printr-un procedeu oarecare se selectează din totalitatea planurilor în care oscilează câmpul electric un singur plan atunci lumină care se obţine se numeşte liniar polarizată sau total polarizată. Dacă se selectează un număr mic de direcţii de oscilaţie lumina se numeşte parţial polarizată.

Fenomenul de polarizare a luminii şi analogul său mecanic este explicat în filmul de mai jos:

Există mai multe metode de a obţine lumină polarizată:

  1. Folosind polaroizi, materiale speciale care lasă să treacă doar componenta luminoasă paralelă cu o anumită axă a polaroidului
  2. P
  3. Prin reflexie.
  4. P
  5. Prin birefringenţă. Există anumite cristale minerale cum ar fi spatul de Islanda (carbonatul de calciu cristalizat) care au proprietatea de a separa în două o rază de lumină incidentă(refracţie), cele două raze rezultate prin dublă refracţie sunt polarizate în plane perpendiculare.
  6. P

 

 

Cum vedem atunci când folosim ochelari cu filtre polaroide

P
P

 

 

De ce au nevoie pescarii de ochelari cu lentile polaroide vedeţi mai jos:

De ce NU au nevoie piloţii de ochelari cu lentile polaroide vedeţi mai jos: